คลังพลาซ่า”ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต” ในวันที่ 13 ก.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. บริเวณชั้น B คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ ให้เลือด ให้ชีวิต ให้โลหิต ช่วยเพื่อนมนุษย์

Go to Top