คลังพลาซ่าห้างของคนโคราช ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562 ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ,โรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ มูลค่ากว่า 150,000 บาท “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

You are here:
Go to Top